Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Vẹn nguyên giá trị bài học về “trồng cây” - “trồng người”

SGGP
Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ phát động tết trồng cây, ngày 26-11, tại Hà Nội, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức hội thảo khoa học “60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động tết trồng cây (1959 - 2019)”.

Vẹn nguyên giá trị bài học về “trồng cây” - “trồng người”

Theo ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 28-11-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Tết trồng cây” với bút danh Trần Lực đăng trên Báo Nhân Dân số 2082, đồng thời chính thức khởi xướng và phát động phong trào tết trồng cây. Sau khi phát động, Bác đã trồng cây đa tại Công viên Thống Nhất (nay là Công viên Lênin) vào dịp Tết Nguyên đán (ngày 11-1-1960).

Tham luận tại hội thảo đã đề cập đến nhiều vấn đề sâu sắc, giàu tính gợi mở như ý nghĩa lịch sử của phong trào “Tết trồng cây”; tư tưởng, triết lý sống tiến bộ về bảo vệ môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan điểm sống hòa hợp, cải tạo thiên nhiên để phục vụ lợi ích con người của Bác…

Đặc biệt, các ý kiến đều thống nhất rằng, sau 60 năm, tư tưởng của Người về “trồng cây” - “trồng người” vẫn luôn luôn là những bài học chân lý vẹn nguyên giá trị. Mối quan hệ biện chứng “trồng cây” - “trồng người” được Bác nói rõ, con người là nhân tố hàng đầu quyết định đến sự phát triển của đất nước.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục