Nét đẹp cuộc sống

Vẽ yêu thương qua tranh cát động

SGGPO
Tác phẩm do nhóm tác giả: Nguyễn Văn Nam, Trần Thúy Hà  (Quận 5, TPHCM) thực hiện.

Tin cùng chuyên mục