Sáng tác

Về thơ

SGGP
Lá rơi xuống đâu
Mầm mọc lên đến đấy
Từ đất
Cây hồi sinh run rẩy
Lại tươi non như thuở ban đầu.

Về thơ
Tôi cũng mong như vậy
Không bao giờ có điểm tận cùng
Chỗ ngã xuống rồi
Lại là chỗ đứng lên.

ĐẶNG HUY GIANG

Tin cùng chuyên mục