Giao thông - Đô thị

Vay lại hơn 98 triệu USD để vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

SGGPO
Giá trị vay lại được xác định khoảng 98,35 triệu USD, tương đương khoảng 2.306 tỷ đồng để giải ngân các hạng mục liên quan tới việc khai thác, vận hành kinh doanh tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Ngày 8-7, tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội khóa 15, UBND TP Hà Nội đã trình HĐND TP Hà Nội xem xét Báo cáo phương án vay lại vốn thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Theo đó, giá trị vay lại được xác định khoảng 98,35 triệu USD, tương đương khoảng 2.306 tỷ đồng để giải ngân các hạng mục liên quan tới việc khai thác, vận hành kinh doanh tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP Hà Nội, việc TP Hà Nội thực hiện vay lại phần vốn vay nước ngoài của dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã được Chính phủ chỉ đạo và được xác định trong phương án tài chính của dự án.

Phương án vay lại này được HĐND TP Hà Nội quyết nghị là căn cứ để cân đối nguồn lực và kế hoạch trả nợ của TP Hà Nội theo quy định của Luật Quản lý nợ công.

“Khoản vay lại không làm vượt hạn mức dư nợ hàng năm của TP Hà Nội và không tính vào bội chi ngân sách địa phương. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với chủ trương thực hiện vay lại vốn vay nước ngoài theo chỉ đạo của Chính phủ như UBND TP Hà Nội trình...”, bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP Hà Nội nêu rõ.

Vay lại hơn 98 triệu USD để vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông ảnh 1 Tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông đã bị chậm tiến độ khai thác nhiều năm nay

Giải trình thêm về phương án vay lại vốn từ dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết, thời điểm TP Hà Nội nhận nợ là khi Bộ Giao thông Vận tải bàn giao dự án cho Hà Nội và dự án chính thức đi vào hoạt động để khai thác. Về nguồn kinh phí thanh toán cho các khoản nợ này, trong dự trù dự toán kinh phí năm 2019, Hà Nội đã chủ động dự toán và có cân đối kinh phí để bảo đảm trả nợ theo tiến độ yêu cầu hiệp định ký kết với các nhà tài trợ.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, phương án vay lại vốn trên có lãi suất là 4%/năm tính trên số dư nợ vay lại. Các loại phí khác theo thỏa thuận vay nước ngoài, bao gồm phí cam kết, phí trả nợ trước hạn và các chi phí khác phát sinh trên toàn bộ số vốn vay ODA, vay ưu đãi được tiếp nhận.

Về thời hạn cho vay lại, tờ trình cho biết, từ khi hợp đồng cho vay lại có hiệu lực đến ngày trả nợ gốc cuối cùng (21-7-2025) theo quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài. Trường hợp không trả nợ đúng hạn bất kỳ khoản nợ nào bao gồm gốc, lãi, phí và các chi phí liên quan khác, bên vay lại phải trả lãi phạt chậm trả bằng 150% lãi suất cho vay lại, áp dụng cho số ngày quá hạn. Lãi và lãi phạt chậm trả được tính trên cơ sở số ngày thực tế áp dụng với một năm có 360 ngày.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục