Ngân hàng - Chứng khoán

Vay gói tín dụng nông nghiệp công nghệ cao được hưởng nhiều ưu đãi

SGGP
Ngày 24-4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 813/QĐ-NHNN về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 7-3-2017 của Chính phủ. 

Canh tác không sử dụng đất trong nhà màng thuộc Công ty TNHH XNK Nông nghiệp Kiến Tường

Canh tác không sử dụng đất trong nhà màng thuộc Công ty TNHH XNK Nông nghiệp Kiến Tường

Đối tượng vay vốn bao gồm pháp nhân và cá nhân có nhu cầu vay vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất - kinh doanh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch quy định tại Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14-3-2017 của Bộ NN-PTNT.

Về lãi suất cho vay, các ngân hàng thương mại (NHTM) cho vay đối với các nhu cầu vốn ngắn, trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam của khách hàng để thực hiện chương trình với lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5% - 1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn của NHTM. 

Về tài sản bảo đảm cho khoản vay, NHTM và khách hàng thỏa thuận việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay phù hợp với quy định của pháp luật; khách hàng vay vốn theo chương trình được sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản đảm bảo cho khoản vay theo quy định của pháp luật.

Khách hàng gặp khó khăn trong việc trả nợ vay do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng được NHTM chủ động xem xét: cơ cấu lại thời hạn trả nợ để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng. 

Khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ, NHTM cho vay được giữ nguyên nhóm nợ 1 lần đối với một khoản nợ; cho vay mới để phục hồi sản xuất - kinh doanh đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi.

Căn cứ quy định hiện hành và khả năng tài chính của mình, NHTM xem xét thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác (bao gồm cả miễn, giảm lãi vay, lãi quá hạn; ưu tiên thu nợ gốc trước, thu nợ lãi sau) nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất - kinh doanh.

HÀM YÊN

Tin cùng chuyên mục