Giao thông - Đô thị

Vận tải hành khách tại TPHCM theo 4 cấp độ

SGGPO
Ngày 27-10, Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, hoạt động vận tải trên địa bàn TPHCM sẽ theo 4 cấp độ nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, vận tải khách bằng taxi, xe buýt, xe hợp đồng du lịch, xe khách tuyến cố định từ TPHCM đi - đến các tỉnh thành sẽ được hoạt động với số xe và số chuyến như sau:

Cụ thể, với cấp 1, tất cả các loại hình vận tải bằng ôtô như xe khách tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch trên địa bàn TPHCM đi và đến các tỉnh, thành phố có cấp độ dịch ở cấp 1 được hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khi đi qua địa bàn có dịch ở cấp 4 thì không được dừng, đậu.

Cấp 2, các loại hình vận tải khách bằng ôtô trên địa bàn TPHCM gồm xe khách theo tuyến cố định, xe buýt (đối với các tuyến xe buýt có trợ giá theo kế hoạch công bố của Sở GTVT), xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch đi và đến các tỉnh, thành phố có cấp độ dịch ở cấp 2 chỉ được hoạt động khi đáp ứng Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Cấp 3, hạn chế hoạt động đối với vận tải khách bằng ôtô trên địa bàn TPHCM đi và đến các tỉnh, thành phố có dịch ở cấp 3. Các xe buýt liên tỉnh liền kề chỉ hoạt động khi được cơ quan thẩm quyền của tỉnh liên quan thống nhất phương án triển khai.

Đối với xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch đảm bảo theo nguyên tắc không vượt quá 50% tổng số xe của đơn vị và có giãn cách chỗ trên xe (không áp dụng với xe giường nằm). Khi hoạt động phải đáp ứng Bộ tiêu chí phòng dịch của ngành giao thông vận tải. Đối với xe khách theo tuyến cố định được hoạt động tối đa không vượt quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã được công bố (số chuyến/tháng) và có giãn cách chỗ trên xe (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm). Khi hoạt động phải đáp ứng bộ tiêu chí phòng chống dịch. 

Hoạt động đưa rước công nhân, chuyên gia được phép hoạt động khi đáp ứng Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch. Riêng hoạt động đưa rước công nhân, chuyên gia từ TP đến các tỉnh, thành phố và ngược lại phải có sự thống nhất của cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố có liên quan. 

Cấp 4, sẽ dừng hoạt động vận tải khách bằng ôtô trên địa bàn TPHCM đi, đến các tỉnh, thành phố có dịch ở cấp 4 (trừ hoạt động vận tải đưa rước công nhân, chuyên gia; xe taxi và một số phương tiện khác được Sở GTVT cấp giấy nhận diện QR code). 

Đối với vận tải hành khách đường thủy trong phạm vi TPHCM và liên tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang được hoạt động khi đáp ứng Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM và tỉnh liên quan. Riêng hoạt động vận tải khách đường thủy liên tỉnh với Bà Rịa - Vũng Tàu mở lại hoạt động khi có thông báo thống nhất của Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục