Văn hóa - Giải trí

Văn hóa các dân tộc tạo nên sức mạnh nội sinh bền vững cho đất nước

SGGP
Ngày 18-11, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) các dân tộc thiểu số Việt Nam đã khai mạc với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, khách mời. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến dự và phát biểu tại đại hội.

Phó Thủ tướng khẳng định: Vào những năm đầu của thời kỳ đổi mới, sự ra đời của Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam đã kịp thời đáp ứng yêu cầu tổ chức tập hợp, đoàn kết, phát hiện bồi dưỡng các tác giả là người dân tộc ít người, tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển phong phú và đa dạng VHNT của các dân tộc anh em trong thời kỳ mới.

Kiên trì thực hiện sứ mệnh cao quý của mình, trong 5 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam đã không ngừng nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều thành tựu rất đáng trân trọng, tiếp tục đưa sự nghiệp VHNT các dân tộc thiểu số phát triển, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển VHNT, làm giàu kho tàng di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam ta.

Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam có hơn 1.000 hội viên, 40 tổ chức cơ sở hội và chi hội của 40 tỉnh, thành trong cả nước. Cán bộ quản lý văn hóa dân tộc gồm nhiều thành phần dân tộc: Tày, Nùng, Thái, Mông, Lô Lô, Phù Lá, Pa Dí, Bố Y, La Chí, Ê Đê, Ba Na, Gia Rai...

Các đề tài sáng tác đã mở rộng hơn, VHNT các dân tộc thiểu số từng bước bắt nhịp vào đời sống của đồng bào dân tộc. Điều đáng chú ý là ngày càng nhiều tác giả người dân tộc thiểu số có ý thức quan tâm nhiều hơn đến việc sáng tác bằng tiếng mẹ đẻ và sáng tác song ngữ.

Tuy nhiên, vẫn còn chênh lệch giữa đội ngũ văn nghệ sĩ các dân tộc thiểu số giữa các vùng miền, giữa các dân tộc…; chất lượng các tác phẩm chưa cao, chưa hấp dẫn công chúng, chưa đi sâu vào đời sống đồng bào, chưa có nhiều tác phẩm hay về đề tài đổi mới ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng đề nghị hội cần tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn trong tổ chức tập hợp, động viên, đào tạo, phát triển, bồi dưỡng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân… từng bước hình thành đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong các dân tộc thiểu số am hiểu sâu sắc văn hóa của dân tộc mình, gắn bó mật thiết với quê hương để nỗ lực sáng tạo ra nhiều tác phẩm, công trình, sản phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, hấp dẫn quần chúng.

Diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-11, đại hội ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu về hoạt động của hội, các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong nhiệm 

MAI AN

Tin cùng chuyên mục