Kinh tế

Vận hành trên 100.000 công trình điện mặt trời mái nhà

SGGPO
Theo số liệu cập nhật từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến nay đã có 101.029 công trình điện mặt trời mái nhà được đấu nối vào hệ thống điện với tổng công suất lắp đặt gần 9.296MWp. 

Vận hành trên 100.000 công trình điện mặt trời mái nhà

Tổng sản lượng phát điện lên lưới điện từ điện mặt trời mái nhà lũy kế đến nay đã đạt hơn 1,15 tỷ kWh, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia.

Đến thời điểm hiện tại, tổng công suất lắp đặt về điện mặt trời mái nhà trên cả nước chiếm khoảng 25% tổng công suất lắp đặt nguồn điện của hệ thống điện quốc gia.

VĂN DIỆU

Tin cùng chuyên mục