Xã hội

Vận hành hệ thống dữ liệu lớn thể hiện tính tự lực, tự cường, làm chủ công nghệ

SGGPO

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc công bố chính thức, đưa vào hoạt động Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân mang lại bài học quý giá về lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư, tránh dàn trải, tập trung có trọng tâm, trọng điểm và lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong đầu tư công.

Tin liên quan

Sáng 22-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị tổng kết xây dựng, triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD), công bố vận hành chính thức hệ thống từ ngày 1-7.

Hơn cả sự thành công

Tại hội nghị, Thủ tướng bày tỏ, khi 2 dự án chính thức được đưa vào hoạt động, rất vui vì đây cũng là dự án đầu tư công có quy mô lớn, khó, và phức tạp, được tiến hành trong thời gian ngắn, nhưng lại đưa vào sử dụng có hiệu quả rất nhanh.

Thủ tướng cho rằng, đây là bài học quý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư, tránh dàn trải, tập trung có trọng tâm trọng điểm và lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong đầu tư công.

Vận hành hệ thống dữ liệu lớn thể hiện tính tự lực, tự cường, làm chủ công nghệ ảnh 1 Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quản lý căn cước công dân. Ảnh: VIẾT CHUNG

“Hãy chọn những gì xứng đáng trong lúc đất nước còn khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đã có kết quả minh chứng rất thuyết phục”, Thủ tướng chia sẻ cảm xúc và niềm vui khi chứng kiến 2 hệ thống đi vào vận hành.

Điều đáng mừng hơn nữa khi Bộ Công an thực hiện 2 dự án trên có sự vào cuộc, sự đồng lòng rất lớn của nhân dân. Theo Thủ tướng, đây là công việc hợp lòng dân. Thủ tướng cũng cho rằng, những năm qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách, đẩy mạnh ứng dụng phát triển khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Luật CCCD 2014 của Quốc hội, trên cơ sở nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Công an đã nỗ lực, huy động và phát huy trí tuệ và sức mạnh trong và ngoài ngành triển khai tích cực, sáng tạo, hiệu quả 2 dự án trên.

“Chúng ta vui mừng, đến nay Bộ Công an cơ bản hoàn thành bước đầu theo tiến độ xây dựng 2 dự án; đã xây dựng được trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư hiện đại, kết nối đường truyền tới cấp xã; hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí”, Thủ tướng nhấn mạnh và ủng hộ nguyên tắc xây dựng 2 dự án phải vừa làm, vừa rà soát, vừa điều chỉnh, vừa giám sát, kiểm tra, kiểm toán. Làm như vậy mới biết được chỗ nào cần điều chỉnh, làm ngay và tránh được tiêu cực, lãnh phí, tránh được sai phạm nhỏ trở thành sai phạm lớn.

Với kết quả đã cập nhật vào hệ thống trên 100 triệu dân cư, làm sạch, đồng thời triển khai cấp số định danh cá nhân cho công dân trên toàn quốc; đã thu nhận hồ sơ để cấp trên 52 triệu thẻ CCCD; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã sẵn sàng kết nối với các bộ, ngành, địa phương để góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

Vận hành hệ thống dữ liệu lớn thể hiện tính tự lực, tự cường, làm chủ công nghệ ảnh 2 Thủ tướng tham quan khu vực của 2 hệ thống. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Thủ tướng, những kết quả này có ý nghĩa quan trọng, góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại; quản lý dân cư thông qua mã định danh cá nhân, khắc phục tình trạng thiếu thống nhất trong quản lý, thông tin cơ bản của công dân giữa các ngành, các cấp; tiết kiệm thời gian, công sức, cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, góp phần đổi mới công tác quản lý con người, quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo hướng hiện đại; hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Dữ liệu không chỉ phục vụ cho quản lý dân cư

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tới một số khó khăn, tồn tại đòi hỏi Ban Chỉ đạo cần tiếp tục hoàn thiện và mong Bộ Công an quyết tâm hơn nữa. Nhân đây, Thủ tướng nhấn mạnh tới bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, bám sát  thực tiễn, tôn trọng thực tiễn để làm việc; bài học về tự lực, tự cường vươn lên: “Tự lực, tự cường rất quan trọng, Chính phủ đang xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII, đặc biệt theo Cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ là tinh thần độc lập, tự chủ, vương lên bằng bàn tay khối óc của mình. Ở bất cứ ngành nào, cơ quan nào, địa phương nào cũng phải làm việc này”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng cho biết, chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, giai đoạn 2021-2025 định hướng 2030 vừa được ban hành cũng xác định, dữ liệu về dân cư, đất đai, doanh nghiệp là dữ liệu trụ cột, cốt lõi cần phải hoàn thành đưa vào khai thác sớm để dẫn dắt, liên kết, thống nhất toàn bộ dữ liệu trong cơ quan nhà nước về các ngành, các lĩnh vực. “Chúng ta phải hoàn thiện, khai thác thế nào cho hiệu quả. Trí tuệ nhân tạo phải dựa trên cơ sở dữ liệu lớn, chúng ta đang làm điều này, đây là một cơ sở dữ liệu lớn được Chính phủ xác định; góp phần làm trí tuệ thông minh của chúng ta lớn hơn, cao hơn; từ đó lãnh đạo, điều hành, chỉ huy, tổ chức thực hiện và phục vụ nhân dân tốt hơn”, Thủ tướng nêu ra ý nghĩa của việc triển khai xây dựng 2 dự án.

Vận hành hệ thống dữ liệu lớn thể hiện tính tự lực, tự cường, làm chủ công nghệ ảnh 3 Thủ tướng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Để thực hiện được mục tiêu đó, Thủ tướng nhấn mạnh phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và nỗ lực đột phá vươn lên ở một số lĩnh vực, trong đó có chuyển đổi số ở khu vực và thế giới.

Cùng với đó, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, làm chủ công nghệ; phát triển hạ tầng số và bảo đảm an ninh, đồng thời tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thuận lợi an toàn tiếp cận nguồn tài nguyên số, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị, trong quá trình triển khai cái gì đã chín, đã rõ, thực tế chứng minh có hiệu quả, đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; cái gì chưa có quy định hoặc quy định vượt quá thực tiễn thì mạnh dạn làm thí điểm, vừa làm vừa mở rộng, không cầu toàn, không nóng vội. Thủ tướng cho rằng, vừa qua 2 dự án đã thể hiện được tinh thần đó.

Cần sử dụng tài nguyên dữ liệu thiết thực, hiệu quả, có tính kết nối liên thông cao. Không chỉ thực hiện công tác quản lý con người, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, mà còn phục vụ cho các nhiệm vụ kinh tế xã hội và nhiệm vụ cấp bách khác, như hiện nay là công tác phòng chống Covid-19…

Thủ tướng nhấn mạnh, việc xây dựng hệ thống thành công mới chỉ là bước đầu, đưa cơ sở dữ liệu này đi vào cuộc sống, phát huy được hiệu quả thật tốt, người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thật mới là điều mong mỏi của Đảng, Nhà nước; sự trông đợi và kỳ vọng của xã hội và toàn thể nhân dân. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó phối hợp chặt chẽ, hiệu quả các bộ, ngành, địa phương trong xử lý những khó khăn, vướng mắc, bất cập về thể chế, cơ chế, chính sách, thẩm quyền, trách nhiệm trong quá trình triển khai dự án.

ĐỖ TRUNG

Tin cùng chuyên mục