Xã hội

Vận động người dân không xả rác ra đường, kênh rạch

SGGP
UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19-10-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Theo kế hoạch này, Sở TN-MT tham mưu UBND TP chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình đột phá giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020 với sự đổi mới về tổ chức, chỉ đạo, giải pháp thực hiện. Sử dụng lực lượng giám sát của Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố để giám sát đột xuất và ghi nhận hình ảnh về chất lượng vệ sinh trên địa bàn, chuyển cho UBND các quận/huyện xử lý và báo cáo UBND TP. Phối hợp, hỗ trợ các nội dung hướng dẫn chuyên ngành để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục vận động hộ dân, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không xả rác ra đường và kênh rạch, thải rác đúng nơi quy định, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Đôn đốc và giám sát UBND các quận/huyện triển khai hiệu quả Chương trình đột phá giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận/huyện và cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”... 

Sở TT-TT gắn với đề án đô thị thông minh, hỗ trợ UBND quận/huyện triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý nhanh, hiệu quả ý kiến của người dân qua tin nhắn, hình ảnh, thư điện tử và điện thoại về tình trạng xả rác ra đường và kênh rạch ở các phường xã. Cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi ra đường và kênh rạch; phê phán các hành vi thiếu ý thức bảo vệ môi trường của cá nhân, tổ chức...

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT, UBND quận/ huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động các tổ chức bán lẻ giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy. Công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh nơi công cộng theo quy định pháp luật (như bỏ rác bừa bãi ra đường, kênh rạch, khu vực công cộng...). Sở Nội vụ gắn việc thực hiện cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch” vào tiêu chí, tiêu chuẩn thi đua khen thưởng, đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp đối với cá nhân và tập thể thực hiện tốt cuộc vận động.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục