Pháp luật

Vạch trần âm mưu lật đổ chính quyền của các tổ chức phản động: Ảo vọng “nền Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”

SGGP

LTS: Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo hơn 30 năm qua đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn cố tình xuyên tạc, tìm mọi thủ đoạn chống phá quyết liệt. Thời gian gần đây, từ nước ngoài các đối tượng chống phá đã thành lập các tổ chức phản động và liên tiếp có những hoạt động khủng bố, phá hoại ở trong nước, nhằm âm mưu lật đổ chính quyền, lật đổ Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng bạo lực vũ trang.

Dù đã bị lực lượng an ninh của ta triệt phá, không thể hoạt động được trong nhiều năm qua, nhưng Đào Minh Quân và một số tên đầu sỏ vẫn không từ bỏ tham vọng, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Từ đầu năm 2014 đến nay, Đào Minh Quân đã phục hồi tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và tự phong là Tổng thống của cái gọi là “nền Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”.

Điểm mặt các thành viên “nội các” cộm cán 

Đối tượng cầm đầu tổ chức phản động này là Đào Văn Quân, bí danh Minh Quân, sinh năm 1952, quốc tịch Mỹ. Đào Minh Quân tự xưng là Tổng thống tự xưng của cái gọi là Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Quá trình đấu tranh, cơ quan an ninh điều tra đã làm rõ được hoạt động của nhiều đối tượng cộm cán có vai trò đắc lực cho “Tổng thống Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” Đào Minh Quân.

Trong đó có các đối tượng như: Kelly Triệu Thanh Hoa, tên khác là Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh, sinh năm 1968, quê quán Biên Hòa, Đồng Nai, quốc tịch Mỹ, vai trò trong tổ chức là Chuẩn tướng, Giám đốc Nha Nhân dân, Bộ Quốc phòng. Phạm Thị Anh Đào, quốc tịch Mỹ, vai trò trong tổ chức là Phụ trách truyền thông, tuyên truyền, phát triển lực lượng, kích động hoạt động khủng bố, phá hoại. Lâm Kim Huệ, quốc tịch Canada, vai trò trong tổ chức là Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Lý Hồng Thái, tự Nguyễn Minh Chánh, sinh năm 1952, vai trò trong tổ chức là phụ trách Tổng cục Võ học. Nguyễn Đức Thắng, tự Nguyễn Paul Thắng, sinh năm 1951, quê quán Hà Đông, Hà Nội, quốc tịch Mỹ, vai trò trong tổ chức với cấp bậc Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Cựu chiến binh và cô nhi, quả phụ, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận. Quách Thế Hùng, bí danh Lê Nguyên Bình, sinh năm 1948, quê quán tỉnh Bình Dương, vai trò trong tổ chức là Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn, Tổng tham mưu phó Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Đại tướng...

Về cơ cấu tổ chức của cái gọi là Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đào Minh Quân dựng lên thành 7 hội đồng. Đó là Hội đồng Quốc lão, Hội đồng Quốc gia, Hội đồng Hàn lâm, Hội đồng Quốc phòng, Hội đồng Đại biểu quần chúng, Hội đồng Quốc sáng, năng lượng thiên nhiên, Hội đồng Tôn giáo. Ngoài ra, còn có 3 viện (Viện Chiêu hiền, Viện Nghiên cứu, Viện Khoa học điện tử và không gian), 2 văn phòng (Văn phòng Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Tham khảo ý dân), 4 sở (Sở Bảo vệ yếu nhân, Sở Bảo vệ lao động, Sở Bảo vệ con lai, Sở Bảo vệ nhân cách công dân) và 19 bộ.

Đào Minh Quân còn thành lập ra các quân khu, tỉnh thành để dụ dỗ, lôi kéo thành viên tham gia rồi phong hàm, thăng chức cho họ nắm giữ chức tư lệnh các quân khu trên cả nước do chúng tự đặt ra. Thực chất, cơ cấu tổ chức và các chức danh do chúng đặt ra đều là hư danh, không có thực, có tổ chức chỉ có vài tên trong danh sách…

Củng cố tổ chức, móc nối phát triển lực lượng       

Cái gọi là Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu chủ trương hình thành khung tổ chức từ trung ương tới cơ sở để tập hợp lực lượng từ các giai tầng trong xã hội. Chúng sử dụng phương pháp đấu tranh bạo động để lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ XHCN ở Việt Nam. Khẩu hiệu hành động của chúng là “Lấy lại đất tổ, không làm khổ dân”. Chúng quy định các thành viên phải tiến hành nghi lễ đạp ảnh chân dung lãnh tụ của Đảng ta, để chứng tỏ đoạn tuyệt với chế độ Cộng sản.

Về cương lĩnh, điều lệ của cái gọi là Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lấy bảng Hiến ước lâm thời làm cương lĩnh, điều lệ của tổ chức. Chủ trương tập hợp người Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tổ chức, sử dụng phương thức đấu tranh bạo động để lật chế độ, khôi phục cái gọi là “Nền Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”. Âm mưu, ý đồ lâu dài của cái gọi là Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ XHCN ở Việt Nam. Trước mắt là hình thành mạng lưới, cơ sở trong nước hoạt động bí mật, chờ thời cơ; khảo sát, lập các chiến khu ở các vùng biên giới để tuyển mộ lực lượng, tổ chức huấn luyện cách thức tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, ám sát. Chúng tìm cách hoạt động gây cháy nổ các mục tiêu quan trọng, kích động biểu tình, phá rối an ninh, rải truyền đơn phản động.

Bên cạnh đó, Đào Minh Quân đã nhiều lần viết thư gửi Tổng thống Mỹ và Ủy ban châu Âu để góp ý về chính sách đối ngoại. Khi có thư hồi đáp, y lập tức tuyên truyền trên không gian mạng rằng, Mỹ và các nước châu Âu đã chính thức công nhận và có hoạt động bang giao với cái gọi là Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Đáng chú ý, Đào Minh Quân và đồng bọn còn lập thêm các bộ trong chính phủ rồi lôi kéo, đưa nhiều người vào danh sách của cái gọi là “đại biểu Quốc hội khóa I” để thông qua bản Hiến pháp Đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Bên cạnh đó, thông qua mạng xã hội để móc nối, lôi kéo người tham gia tổ chức, lập các diễn đàn, hội nhóm đưa thông tin xuyên tạc tình hình trong nước, tác động, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết tham gia vào tổ chức của chúng.

Gần đây, chúng phát động chiến dịch trưng cầu dân ý, bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống của cái gọi là Đệ tam Việt Nam Cộng hòa; tuyên truyền cái gọi là Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ thực hiện các chương trình an sinh xã hội như: Cấp phát nhà miễn phí, xin việc làm, tặng quà người nghèo, xây dựng viện dưỡng lão, xây dựng trại mồ côi… Thực chất, đây chỉ là chiêu bài lừa đảo, mỵ dân để lôi kéo người tham gia, chứ không hề có người dân nào được cấp nhà, lo việc làm hay nhận được sự giúp đỡ nào trong cuộc sống. Qua đấu tranh, khai thác, cơ quan an ninh xác định chỉ có hơn 20 đối tượng là lao động tự do, tín đồ các tôn giáo nghe theo chúng, đăng ký tham gia tổ chức. Tháng 5-2018, Đào Minh Quân cử Nguyễn Anton, sinh năm 1955, quốc tịch Mỹ nhập cảnh về Việt Nam để móc nối, chỉ đạo số đối tượng này hoạt động chống phá tại một số địa phương, nhưng đã bị lực lượng chức năng đấu tranh, phát hiện.

Tháng 11-2018, tại California (Mỹ), Đào Minh Quân tuyên bố nhậm chức Tổng thống của cái gọi là Đệ tam Việt Nam Cộng hòa và lập chiến dịch “Đào Minh Quân hồi hương”. Từ năm 2017 đến nay, Đào Minh Quân đã nhiều lần tuyên bố sẽ trở về Việt Nam trong dịp kỷ niệm ngày 30-4 hàng năm để cổ vũ tinh thần các thành viên trong tổ chức ở trong nước. Thực tế, đến nay chưa một lần Đào Minh Quân trở về Việt Nam.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục