Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ 57

SGGPO
Sáng nay, 14-6, phiên họp 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc tại Nhà Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tóm tắt những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự.  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp sáng nay, 14-6

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp sáng nay, 14-6

Theo đó, UBTVQH sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết bước đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trước khi cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội; dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2022; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021…

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý, hồ sơ về các nội dung trình UBTVQH vẫn còn tình trạng gửi chậm so với quy định và cho rằng vấn đề này có cả trách nhiệm của cơ quan trình của Chính phủ và cơ quan thẩm tra của Quốc hội. Đồng chí Vương Đình Huệ phát biểu: “Cần nêu cao trách nhiệm, nhất là cơ quan thẩm tra. Chúng ta chờ Quốc hội khoá mới để tiếp tục đổi mới hơn, nhưng đổi mới Quốc hội là thường xuyên, kỷ luật công việc phải nghiêm túc, đề cao bản lĩnh, trách nhiệm”. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, bên cạnh nhiều báo cáo tốt, “cũng còn một số cơ quan chưa làm tròn trách nhiệm khi họp đến nơi mà chưa có báo cáo”.

Nhấn mạnh sắp tới khối lượng công việc còn lớn hơn; rất nhiều việc phải chuẩn bị, lãnh đạo Quốc hội đề nghị tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và từng đại biểu Quốc hội trong công tác lập pháp cũng như thực hiện các chức năng của Quốc hội; tránh chậm trễ, thiếu thống nhất.

Ngay sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội, UBTVQH đã nghe các báo cáo và thảo luận tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục