Xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoãn phiên họp thứ 43 ​

SGGPO
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký Công văn 3498/TTKQH-TH, thông báo về việc hoãn Phiên họp 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 10-3-2020.

Căn cứ vào tình hình công tác chuẩn bị, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có thông báo gửi Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc và Thường trực các Ủy ban của Quốc hội về việc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định tạm hoãn phiên họp 43 (tháng 3-2020).

Công văn nêu rõ, căn cứ tình hình thực tế chuẩn bị Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định hoãn Phiên họp thứ 43.

Theo dự kiến trước đó, phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13-3-2020 với phần lớn thời lượng dành để thảo luận về 8 dự án luật, trong đó có 3 dự án luật quan trọng về kinh tế. Đó là dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Trong chương trình dự phòng của phiên họp còn có dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước; dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24-12-2016 quy định chi tiết về quản lý, sử dụng NSNN đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và việc sử dụng vốn dư thuộc giai đoạn thông luồng kỹ thuật để thực hiện một số hạng mục cấp bách thuộc giai đoạn hoàn chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình “Luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu”.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục