Chính trị

Ủy ban Kinh tế sẽ chủ trì tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về xử lý nợ xấu

SGGPO
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt cho biết, Ủy ban Kinh tế được giao chủ trì tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 31/2016/QH14 về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp

Ngày 11-2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội về nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Kinh tế trong 6 tháng đầu năm nay, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt cho biết, về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban được giao tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), chủ trì thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); về công tác giám sát, bên cạnh các nội dung giám sát chung về kinh tế - xã hội, Ủy ban Kinh tế được giao chủ trì giúp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch; tổ chức phiên giải trình về thực trạng và giải pháp thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đến năm 2025.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kinh tế cũng được giao chủ trì tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 31/2016/QH14 về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Ủy ban Kinh tế sẽ chủ trì tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về xử lý nợ xấu ảnh 1 Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt báo cáo kế hoạch công tác của Thường trực Ủy ban Kinh tế

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề xuất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép cân đối hài hòa khối lượng công việc giữa Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính - Ngân sách trong triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu. Ông Vũ Hồng Thanh cũng đề nghị tổ chức các đoàn làm việc với một số địa phương trước khi làm việc với các bộ, ngành liên quan, qua đó có cơ sở thực tiễn về vướng mắc, hạn chế trong thực hiện quy định Luật Quy hoạch hiện hành.

Phát biểu tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý, Thường trực Ủy ban Kinh tế cần tiếp tục tổ chức các hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia, đối tượng chịu sự tác động, tổ chức đoàn thể, hiệp hội; chủ động nghiên cứu, đánh giá tác động của dịch bệnh với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, một số vấn đề nổi lên trong thực hiện các hình thức bảo hiểm hiện hành, nhu cầu bảo hiểm trong lĩnh vực nông nghiệp… để có cơ sở bổ sung, hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm chất lượng tốt nhất khi trình Quốc hội xem xét thông qua.

Cũng trong công tác lập pháp, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Kinh tế lựa chọn một số vấn đề trong nội dung các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) để đặt hàng Viện Nghiên cứu lập pháp rà soát, nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm thế giới, cũng như phối hợp tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia.

Trong triển khai chủ trì giúp Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội lưu ý việc lấy ý kiến địa phương, khảo sát thực tế liên quan đến quy hoạch vùng; cân đối các địa phương đến khảo sát để bảo đảm có tính đại diện cho các vùng miền.

Tán thành với đề xuất của Thường trực Ủy ban Kinh tế về việc điều chỉnh lịch làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị, sắp xếp địa điểm, đơn vị đến kiểm tra, giám sát một cách khoa học, tránh trùng lắp với các đoàn giám sát khác. Thường trực Ủy ban Kinh tế cần chủ động triển khai giám sát, làm việc với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, cá nhân liên quan đến triển khai một số công trình quan trọng quốc gia; phối hợp với Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách trong giám sát, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục