Chương trình bình ổn thị trường

Ưu tiên hàng Việt trong mua sắm công

SGGP
Vừa qua, Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Báo cáo tại hội nghị, Thường vụ Đảng ủy cho biết, thời gian qua với các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai cuộc vận động đồng bộ, hiệu quả, các doanh nghiệp, ngân hàng trong khối doanh nghiệp trung ương đã đi đầu trong sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong nước thay thế hàng nhập khẩu.

Tổng giá trị cung cấp, sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ trong nước của các doanh nghiệp, ngân hàng trong khối đã lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng. Hàng hóa nội địa trong mua sắm trang thiết bị làm việc luôn chiếm hơn 95% giá trị.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, thời gian tới, Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương tiếp tục ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt; tăng cường tiếp cận nguồn vốn, khoa học - công nghệ, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ; tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao để chinh phục người tiêu dùng trong nước và thế giới.

Riêng tại TPHCM, nhiều đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy TPHCM đã có nghị quyết, kế hoạch, chương trình thực hiện cuộc vận động, quán triệt cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang… nắm rõ mục đích, yêu cầu của cuộc vận động để có nhận thức và hành động đúng; đồng thời làm nòng cốt, gương mẫu trong thực hiện, thể hiện qua việc mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu công tác của đơn vị, vật dụng sinh hoạt của gia đình và cá nhân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.

Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định chọn lựa hàng Việt khi mua sắm tài sản công, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao sự tự giác của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, bước đầu tạo thành nếp văn hóa trong tiêu dùng hàng Việt.

Cấp ủy các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất - kinh doanh đề ra các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đổi mới sản phẩm, sản xuất mặt hàng mới, xây dựng chiến lược quảng bá tiếp thị sản phẩm của doanh nghiệp.

Đảng ủy nhiều cơ quan sở ngành TPHCM đề ra kế hoạch chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp của Thành ủy, UBND TPHCM; đồng thời phối hợp với 24 quận huyện triển khai nhiều chương trình quảng bá hàng Việt như tổ chức hội chợ, tập huấn kỹ năng bán hàng cho tiểu thương, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư... giúp các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh hàng Việt Nam có cơ hội nâng cao năng lực hoạt động.

TƯỜNG DÂN

Tin cùng chuyên mục