Môi trường

Ứng dụng khoa học công nghệ để bảo vệ môi trường

SGGP
Sự phát triển kinh tế - xã hội tại những thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM... đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác bảo vệ môi trường; đặc biệt là kiểm soát ô nhiễm, ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Nhiều chuyên gia cho rằng, từ thực tiễn của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong những năm qua cho thấy, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ ngày càng trở nên quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý môi trường. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết áp lực từ phát triển kinh tế đã và đang đè nặng lên vấn đề môi trường, đòi hỏi công nghệ mới phải tham gia kiểm soát ô nhiễm. 
Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong quản lý nhà nước để bảo vệ môi trường là việc cấp bách hiện nay. Thời gian qua, Việt Nam cũng đã đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong việc kiểm soát môi trường và đã đạt được những kết quả nhất định.
Trong năm 2018, Cục Công nghệ thông tin đã xác định sẽ đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp; tăng cường cải cách hành chính trong ngành tài nguyên và môi trường; cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.
Đồng thời, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả trong mọi lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường, tạo môi trường làm việc thuận lợi phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của lãnh đạo các cấp. Bên cạnh đó, nhằm liên kết, trao đổi và chia sẻ giữa các dữ liệu chuyên ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang xây dựng, thiết kế kiến trúc hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong phạm vi kiến trúc, bao gồm liên thông, kết nối với các bộ, ngành khác và chính quyền điện tử của địa phương để đảm bảo tính thống nhất, liên thông và tích hợp của các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

MINH HẢI

Tin cùng chuyên mục