Thích ứng với biến đổi khí hậu

Ứng dụng công nghệ Led chiếu sáng dân lập

SGGP
UBND TPHCM vừa chấp thuận chương trình thay thế hệ thống chiếu sáng dân lập theo hướng ứng dụng công nghệ Led, giai đoạn 2016 - 2020 nhằm đảm bảo an toàn điện, phòng chống cháy nổ, tiết kiệm điện năng, góp phần xây dựng mỹ quan đô thị.
 Theo đó, Sở Công thương được giao nhiệm vụ phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cách thức triển khai phù hợp, khuyến khích hình thức kêu gọi xã hội hóa việc tham gia đầu tư thực hiện chương trình; trước mắt thực hiện thí điểm tại vài quận, trước khi chính thức triển khai trên toàn địa bàn TPHCM.                             

BÌNH KHÔI

Tin cùng chuyên mục