Xã hội

UBTVQH dự kiến thông qua Nghị quyết quy định về chức vụ, chức danh tướng công an

SGGPO
Dự kiến, Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018 sẽ được cơ quan thường trực của Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp này.

Luật Công an nhân dân năm 2018 chưa quy định cụ thể một số chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng

Luật Công an nhân dân năm 2018 chưa quy định cụ thể một số chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng

Theo Văn phòng Quốc hội, phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc đầu tuần tới, thứ hai, ngày 11-3-2019 và dự kiến diễn ra đến hết thứ tư, ngày 13-3.

Trong ngày làm việc đầu tiên của phiên họp, cơ quan thường trực của Quốc hội sẽ nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Các dự án luật khác cũng sẽ được cho ý kiến tại phiên họp này gồm dự án Luật Kiến trúc; dự án Luật Thư viện và các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021; xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Đáng lưu ý, Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018 cũng nằm trong chương trình xem xét, thông qua.

Cũng trong công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bàn thảo về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục