Xã hội

UBTVQH bàn về cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù cho Hà Nội

SGGPO
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn nêu rõ một số nội dung xin ý kiến UBTVQH. Đáng lưu ý, với quy định của dự thảo Nghị định, mức dư nợ vay của ngân sách thành phố được nâng lên không vượt quá 90% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong tổng mức vay và bội chi ngân sách thành phố hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại phiên họp

Chiều 27-4, UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2017/NĐ-CP ngày 19-5-2017 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Trình bày Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn nêu rõ một số nội dung xin ý kiến UBTVQH. Theo đó, với quy định của dự thảo Nghị định, mức dư nợ vay của ngân sách thành phố được nâng lên không vượt quá 90% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong tổng mức vay và bội chi ngân sách thành phố hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN).

“Việc quy định tăng hạn mức dư nợ vay từ 70% (theo Nghị định số 63/NĐ-CP) lên 90% bảo đảm cho thành phố Hà Nội có thêm dư địa được vay và phù hợp với bối cảnh thực hiện đẩy mạnh cơ chế cho chính quyền địa phương vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài, thay vì cấp phát như trước đây”, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn giải thích.

Hiện nay, TPHCM đã được áp dụng mức dư nợ vay 90% theo Nghị quyết số 54/2017/QH14. Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội cũng được phép tạm ứng quỹ dự trữ tài chính để đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng. Thời gian tạm ứng không quá 36 tháng, kể từ ngày tạm ứng. Tổng mức tạm ứng không quá 50% so với số dư quỹ dự trữ tài chính thành phố bình quân 3 năm trước.

Về mức chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố Hà Nội quản lý, dự thảo quy định “không quá 0,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của Thành phố do HĐND thành phố Hà Nội quy định”…

Cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù quy định tại Nghị định này được thực hiện từ năm ngân sách 2020 đến hết năm ngân sách 2022. Riêng cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù về tạm ứng Quỹ dự trữ tài chính được thực hiện từ năm ngân sách 2020. Quy định như trên để đảm bảo đồng bộ về thời gian thực hiện cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù áp dụng cho thành phố Hà Nội với việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM theo Nghị quyết số 54/2017/QH14.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng về cơ bản, các đề nghị của Chính phủ trong dự thảo Nghị định là hợp lý, song một số điểm có quy định khác với luật hiện hành.

“Có thể xử lý bằng cách đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết theo thủ tục rút gọn tại một kỳ họp ngay trong kỳ họp thứ 9 tới đây”, ông Uông Chu Lưu đề xuất.

Nhiều ý kiến thành viên  UBTVQH cũng tán thành quan điểm này.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục