Xã hội

UBTVQH ban hành nghị quyết thành lập thị xã Phú Mỹ và thị trấn Phước Cát

SGGPO
Theo Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14, việc thành lập thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở toàn bộ 333,84 km² diện tích tự nhiên và 175.872  người của huyện Tân Thành. Theo Nghị quyết số 493/NQ, việc thành lập thị trấn Phước Cát trên cơ sở toàn bộ 16,97 km² diện tích tự nhiên và 7.204 người của xã Phước Cát 1, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Một góc thị xã Phú Mỹ. Ảnh: NLĐ Online

Một góc thị xã Phú Mỹ. Ảnh: NLĐ Online

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Nghị quyết số 493/NQ về việc thành lập thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14, việc thành lập thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở toàn bộ 333,84 km² diện tích tự nhiên và 175.872 người của huyện Tân Thành. Địa giới hành chính thị xã Phú Mỹ: Đông giáp huyện Châu Đức; Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh; Nam giáp thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu; Bắc giáp tỉnh Đồng Nai.

Theo Nghị quyết, các phường thuộc thị xã Phú Mỹ gồm: phường Hắc Dịch được thành lập trên cơ sở toàn bộ 32 km² diện tích tự nhiên và 16.565 người của xã Hắc Dịch. Địa giới hành chính phường Hắc Dịch: Đông giáp xã Sông Xoài; Tây giáp phường Mỹ Xuân; Nam giáp xã Tóc Tiên; Bắc giáp tỉnh Đồng Nai;

Phường Mỹ Xuân được thành lập trên cơ sở toàn bộ 38,93 km² diện tích tự nhiên và 32.345 người của xã Mỹ Xuân. Địa giới hành chính phường Mỹ Xuân: Đông giáp phường Hắc Dịch và xã Tóc Tiên; Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh; Nam giáp phường Phú Mỹ; Bắc giáp tỉnh Đồng Nai;

Thành lập phường Phú Mỹ trên cơ sở toàn bộ 31,87 km² diện tích tự nhiên và 29.738 người của thị trấn Phú Mỹ. Địa giới hành chính phường Phú Mỹ: Đông giáp xã Tóc Tiên; Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh; Nam giáp phường Tân Phước; Bắc giáp phường Mỹ Xuân;

Phường Phước Hòa được thành lập trên cơ sở toàn bộ 54,68 km² diện tích tự nhiên và 16.126 người của xã Phước Hòa. Địa giới hành chính phường Phước Hòa: Đông giáp xã Tóc Tiên và xã Tân Hòa; Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh; Nam giáp Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vũng Tàu; Bắc giáp phường Tân Phước;

Thành lập phường Tân Phước trên cơ sở toàn bộ 29,75 km² diện tích tự nhiên và 15.182 người của xã Tân Phước. Địa giới hành chính phường Tân Phước: Đông giáp xã Tóc Tiên; Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh; Nam giáp phường Phước Hòa; Bắc giáp phường Phú Mỹ.

Sau khi thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường trực thuộc, thị xã Phú Mỹ có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Phước và 5 xã: Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 5 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 82 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 47 xã, 29 phường và 6 thị trấn.

Theo Nghị quyết số 493/NQ, việc thành lập thị trấn Phước Cát trên cơ sở toàn bộ 16,97 km² diện tích tự nhiên và 7.204 người của xã Phước Cát 1, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Địa giới hành chính thị trấn Phước Cát: Đông giáp xã Đức Phổ; Tây giáp tỉnh Bình Phước; Nam giáp tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước; Bắc giáp xã Gia Viễn và xã Phước Cát 2.

Sau khi thành lập thị trấn Phước Cát gồm huyện Cát Tiên có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 xã và 2 thị trấn. Tỉnh Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 10 huyện và 2 thành phố; 147 đơn vị hành chính cấp xã gồm 116 xã, 18 phường và 13 thị trấn.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục