Xây dựng Đảng

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tăng cao

SGGP
Sau 10 năm (2007 - 2017) thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tỷ lệ cán bộ nữ ở TPHCM tham gia ban chấp hành Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ sau luôn cao hơn nhiệm kỳ trước; nữ đại biểu HĐND quận, phường chiếm tỷ lệ hơn 40%/chỉ tiêu 35%.

 Mỗi năm các cấp hội giới thiệu trên 2.000 hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, phát triển. Tính đến cuối năm 2016, có 5.610 hội viên nữ được kết nạp vào Đảng.

Tham dự và phát biểu hội nghị tổng kết việc thực hiện nghị quyết này diễn ra vào ngày 8-8, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Hội LHPN các cấp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp cần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu mới; tham gia tích cực công tác quy hoạch cán bộ nữ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ; chủ động giới thiệu cho các cấp ủy Đảng cán bộ hội các cấp có trình độ, năng lực vào nguồn quy hoạch của hệ thống chính trị các cấp. Muốn vậy, Hội LHPN các cấp tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động hội, xây dựng, củng cố tổ chức hội các cấp vững mạnh. Các hoạt động cần phải hướng về cơ sở, đặc biệt chú ý đến phụ nữ đang làm trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và nhóm phụ nữ dân tộc, cao tuổi, đơn thân, khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn.

MẠNH HÒA

Tin cùng chuyên mục