Xã hội

Tuyên truyền sâu rộng gương người tốt, việc tốt

SGGP
Cụm thi đua 3, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM gồm Ban Tuyên giáo Quận ủy các quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức và Bình Tân vừa tổ chức đánh giá kết quả thi đua năm 2020.

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9 Nguyễn Chiến Chinh nhận Cờ luân lưu cụm trưởng Cụm thi đua III - Ban Tuyên giáo Thành ủy năm 2021. Ảnh: hcmcpv

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9 Nguyễn Chiến Chinh nhận Cờ luân lưu cụm trưởng Cụm thi đua III - Ban Tuyên giáo Thành ủy năm 2021. Ảnh: hcmcpv

Thời gian tới, Cụm thi đua 3 sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của cụm, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Đảng bộ TPHCM lần thứ XI; thực hiện tốt việc tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội...

Kết quả thi đua năm 2020, Ban Tuyên giáo Quận ủy các quận trong cụm thực hiện tốt tham mưu cho cấp ủy về công tác xây dựng Đảng, tập trung ở các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng bộ các địa phương. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền trong cụm cũng bám sát định hướng, kế hoạch, triển khai công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất.

PHƯƠNG UYÊN

Tin cùng chuyên mục