Giáo dục

Tuyển chọn tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

SGGP
ĐH Quốc gia Hà Nội vừa phê duyệt đề án “Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐH Quốc gia Hà Nội”. 

Theo đó, từ nay đến năm 2025, đề án sẽ cấp học bổng cho 140 sinh viên, 90 học viên và 150 nghiên cứu sinh, thực tập sinh sau tiến sĩ. Các khóa đào tạo trước tiến sĩ và sau tiến sĩ được triển khai với các tiêu chí như: học viên tham gia các khóa đào tạo đều có sản phẩm khoa học; các cá nhân tham gia đề án đề xuất thành công 5-10 nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp ĐH Quốc gia Hà Nội và tương đương trở lên; có 5-7 sản phẩm được đăng ký sở hữu trí tuệ, trong đó có các sản phẩm tiềm năng được doanh nghiệp tài trợ và có khả năng thương mại hóa...

Quan trọng hơn, đề án cũng theo dõi, tư vấn, kết nối để các nhà khoa học trẻ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, sau tiến sĩ có thể tham gia mạng lưới các nhà khoa học theo lĩnh vực chuyên môn, tiếp xúc và làm việc tại ĐH Quốc gia Hà Nội, tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ để phát triển đất nước.

HÙNG THANH

Tin cùng chuyên mục