Sáng tác

Tưởng nhớ danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

SGGP
1. Hình như Đồ Chiểu không chủ ý làm văn chương
Từng con chữ sinh ra từ tấm lòng nhân nghĩa
Đạo lý làm người trước cảnh nước mất nhà tan

Tưởng nhớ danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

Giang san còn đâu khi thiếu nghĩa khí Lục Vân Tiên
Tình yêu còn đâu khi vắng trái tim Kiều Nguyệt Nga chung thủy
Không làm văn mà dựng nên cả thế giới nhân văn.

2.
Đêm Ba Tri âm vọng tiếng cụ Đồ
Tiếng thầy tiếng trò vút cao vùng tị địa
Tiếng đau tiếng thương tiếng nghĩa tiếng tình
Tiếng nước non dội bóng đêm vang tới bình minh
Những đàn bồ câu tung cánh rợp trời hào khí
Tiếng Việt bừng sáng bay lên ánh mắt xuyên thấu thời gian.

PHAN HOÀNG

Tin cùng chuyên mục