Infographic / Longform

Tuổi trẻ thành phố xông pha, cống hiến

Tuổi trẻ thành phố xông pha, cống hiến ảnh 1
Tuổi trẻ thành phố xông pha, cống hiến ảnh 2
Tuổi trẻ thành phố xông pha, cống hiến ảnh 3
Tuổi trẻ thành phố xông pha, cống hiến ảnh 4
Tuổi trẻ thành phố xông pha, cống hiến ảnh 5
Tuổi trẻ thành phố xông pha, cống hiến ảnh 6
Tuổi trẻ thành phố xông pha, cống hiến ảnh 7
Tuổi trẻ thành phố xông pha, cống hiến ảnh 8
Tuổi trẻ thành phố xông pha, cống hiến ảnh 9
Tuổi trẻ thành phố xông pha, cống hiến ảnh 10

HỒNG HẢI - Trình bày: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục