Nước và cuộc sống

Tuổi trẻ sáng tạo, nâng cao chất lượng nước sạch

SGGP
Thành đoàn TPHCM vừa tổ chức kiểm tra công tác năm 2018 tại Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco).

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sawaco Dương Hồng Đệ phát biểu tại buổi làm việc với Thành đoàn TPHCM

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sawaco Dương Hồng Đệ phát biểu tại buổi làm việc với Thành đoàn TPHCM

Năm 2018, Đoàn Thanh niên Sawaco có những bước tiến mới với nhiều hoạt động phong trào, công trình thanh niên thiết thực, bổ ích, thu hút đoàn viên, thanh niên trong Sawaco tham gia. Các phong trào đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chuyên môn; đặc biệt triển khai hiệu quả chủ đề năm 2018 “Tuổi trẻ Sawaco xung kích, sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ nước sạch” gắn liền với phong trào “Tuổi trẻ xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế”. Các nhiệm vụ, giải pháp được chú trọng nhằm hướng đến duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch; giảm tỷ lệ nước thất thoát, thất thu và cải cách hành chính. Theo đánh giá phong trào thanh niên cấp tổng công ty mở rộng và phối hợp hiệu quả với tổ chức đoàn tổng công ty khác trong thành phố, đã tập hợp được nguồn lực, phát huy nhiều đội hình thanh niên đa dạng nhằm tổ chức hoạt động thiết thực hỗ trợ các địa phương vùng sâu, vùng xa. 

Ngoài ra, công tác đào tạo về trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đoàn ngày càng được quan tâm. Công tác phát hiện, tuyên dương các gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sawaco” và “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Sawaco” được thực hiện hiệu quả; đồng thời, tổ chức tốt việc phát huy và nhân rộng các gương tiêu biểu trong lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Trưởng ban Thanh niên - Trường học Thành đoàn TPHCM Phạm Kiều Hưng ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2018 của Đoàn Thanh niên Sawaco và gợi ý phương hướng hoạt động năm 2019 với chủ đề năm “Thanh niên tình nguyện”, theo đó, Đoàn Thanh niên Sawaco cần tiếp tục phát huy tính xung kích, tình nguyện, gắn hoạt động đoàn với chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành cấp nước và của tổ chức đoàn.

HÙNG DŨNG

Tin cùng chuyên mục