Y tế - Sức khỏe

Tuân thủ đúng quy định về đấu thầu, không để thiếu thuốc

SGGP
Ngày 1-7, Bộ Y tế có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và y tế các bộ, ngành về việc bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị phải chủ động tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ, xử lý tình huống theo thẩm quyền, tuân thủ đúng quy định và các văn bản hướng dẫn hiện hành về công tác đấu thầu. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống bệnh dịch. 

Ngày 1-7, Kiểm toán Nhà nước tổ chức họp báo thông báo kết quả kiểm toán chuyên đề “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ”.

Báo cáo kết quả kiểm toán chuyên đề trên, ông Lê Tùng Lâm, Kiểm toán trưởng Kiểm toán chuyên ngành III, cho biết, công tác huy động, phân bổ nguồn lực, có nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ quy định trong việc huy động các nguồn kinh phí, việc tổng hợp số liệu huy động chưa đầy đủ, số báo cáo giữa các đơn vị tại một số nơi chưa đồng nhất. Việc chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 nhiều nơi làm không đúng đối tượng, không đúng định mức, không đúng quy định; công tác quản lý, sử dụng máy móc, trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư, sinh phẩm khác có vướng mắc, hạn chế… 

NGUYỄN QUỐC - LƯU THỦY

Tin cùng chuyên mục