Chính trị

Tuần này, đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về hai dự án luật

SGGP
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách vào ngày 4-4 này để thảo luận về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng. 

Theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, đây là 2 dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Tại dự thảo mới nhất, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được gọi là “Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc”, có nội dung mới đáng lưu ý là mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

Theo đó, chính quyền địa phương đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu) gồm có HĐND đặc khu và UBND đặc khu với những đổi mới cơ bản về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cách thức hoạt động nhằm bảo đảm tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. HĐND đặc khu có tổng số đại biểu không quá 15 người, trong đó đa số hoạt động chuyên trách. HĐND đặc khu không tổ chức thường trực và các ban; giúp việc hội đồng, đại biểu hội đồng có văn phòng HĐND đặc khu. UBND đặc khu do HĐND đặc khu bầu, chỉ bao gồm chủ tịch và 2 phó chủ tịch. Chủ tịch UBND đặc khu có những thẩm quyền vượt trội được phân quyền từ chính quyền trung ương và cấp tỉnh. Như vậy, sẽ không còn thiết chế trưởng đặc khu như đề xuất ban đầu của Chính phủ.

Tuần này, đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về hai dự án luật ảnh 1

Phú Quốc luôn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến du lịch 

Trong khi đó, nội dung mới đáng lưu ý trong dự thảo mới nhất Luật An ninh mạng là không quy định nội dung yêu cầu đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam để bảo đảm tính khả thi và thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ vào Việt Nam. Yêu cầu đặt cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam vẫn được giữ lại.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục