Chính trị

Tuần làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV: Giám sát tối cao về phòng chống xâm hại trẻ em

SGGP
Theo chương trình nghị sự tuần này, Quốc hội sẽ thực hiện giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em.

Hôm nay 25-5, Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 9. Quốc hội vẫn sẽ làm việc trực tuyến, kết nối 63 đoàn đại biểu Quốc hội trên cả nước. Đáng lưu ý, theo chương trình nghị sự tuần này, Quốc hội sẽ thực hiện giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em.

Ngày 27-5, sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, Quốc hội sẽ dành trọn một ngày làm việc để thảo luận trực tuyến về nội dung này. Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.

Các ngày làm việc khác trong tuần, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về hàng loạt dự án luật gồm các dự án: Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Có hai dự án luật kinh tế quan trọng sẽ được cơ quan lập pháp xem xét cho ý kiến, là dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Một số nội dung quan trọng khác cũng sẽ được Quốc hội bàn thảo, quyết định, gồm dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Tuần làm việc dự kiến kết thúc vào thứ năm, ngày 28-5. Đợt 2 của kỳ họp Quốc hội sẽ họp trực tiếp như thông lệ và bắt đầu vào ngày 8-6, dự kiến bế mạc ngày 18-6.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục