Infographic / Longform

Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở phạt tiền tới 1 tỷ đồng

Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở phạt tiền tới 1 tỷ đồng ảnh 1
Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở phạt tiền tới 1 tỷ đồng ảnh 2
Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở phạt tiền tới 1 tỷ đồng ảnh 3
Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở phạt tiền tới 1 tỷ đồng ảnh 4
Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở phạt tiền tới 1 tỷ đồng ảnh 5
Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở phạt tiền tới 1 tỷ đồng ảnh 6
Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở phạt tiền tới 1 tỷ đồng ảnh 7

Đồ họa: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục