Giáo dục

Tư vấn và đào tạo phát triển tài sản trí tuệ

SGGP
Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ Đại học Quốc gia TPHCM (IPTC) vừa ký kết hợp tác hỗ trợ, tư vấn và đào tạo phát triển tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ với Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH-TT-DL); Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp, Khoa học và Công nghệ; Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) và Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT). 

Các bên sẽ hỗ trợ, tư vấn hoặc hướng dẫn khía cạnh pháp lý, kỹ thuật, kinh tế của tài sản trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho nhân lực về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

Đồng thời, nghiên cứu khoa học, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thông qua các chương trình đào tạo, ươm tạo, sự kiện kết nối, gọi vốn; thương mại hóa các sản phẩm từ các kết quả nghiên cứu.

THANH MINH

Tin cùng chuyên mục