Cơ quan trả lời

Từ tháng 8-2021: Chế độ xếp lương đối với công chức, viên chức như thế nào?

SGGP
Theo Thông tư 02/2021 và Thông tư 03/2021 của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ tháng 8-2021, chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhiều thay đổi.

Xếp lương với công chức hành chính: Điều 14 Thông tư 02/2021 của Bộ Nội vụ quy định chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành hành chính thực hiện theo khoản 2 mục II Thông tư 02/2007 của Bộ Nội vụ. Trường hợp công chức chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện để chuyển xếp lương vào ngạch cán sự, nhân viên thì tiếp tục xếp lương theo ngạch công chức hiện giữ trong 5 năm, tính từ ngày 1-8-2021.

Trong 5 năm này, công chức phải hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của ngạch mới. Khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn, công chức sẽ được xem xét bổ nhiệm vào ngạch, nếu không đủ tiêu chuẩn thì bị tinh giản biên chế.

Xếp lương với công chức chuyên ngành văn thư: Điều 15 Thông tư 02/2021 của Bộ Nội vụ quy định công chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư viên trung cấp thì được xếp vào bậc 2 ngạch này (thời gian tập sự hưởng 85% mức lương bậc 2).

Việc chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch hiện giữ sang các ngạch công chức chuyên ngành văn thư được thực hiện theo khoản 2 mục II Thông tư 02/2007. Công chức có trình độ cao đẳng khi tuyển dụng đã được xếp lương công chức loại A0 theo quy định tại Nghị định 204, khi chuyển xếp lương vào ngạch văn thư viên trung cấp thì căn cứ vào thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo thang, bảng lương do Nhà nước quy định.

Thời gian được cử đi học được tính để xét nâng lương: Điều 1 Thông tư 03/2021 của Bộ Nội vụ đã bổ sung thời gian đi nghĩa vụ quân sự cũng được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Theo đó, các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên gồm: Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;  thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH; thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng BHXH cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về BHXH; thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị; thời gian cán bộ, công chức, viên chức tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

NGUYỄN HÒA tổng hợp

Tin cùng chuyên mục