Kinh tế

Từ ngày 16-10, triển khai 2 thủ tục của Bộ Y tế theo cơ chế “một cửa”

SGGP
Ngày 20-9, Tổng cục Hải quan thông tin, bắt đầu từ ngày 16-10 sẽ triển khai chính thức 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế của Bộ Y tế theo “cơ chế một cửa quốc gia”. 

Hai thủ tục hành chính gồm: cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo nhưng không phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường; cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường.

Đối với các thông báo hoặc giấy phép nhập khẩu bản giấy theo 2 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp, trước hoặc sau ngày 15-9, vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn. 

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 2 thủ tục hành chính đã nêu trên hệ thống xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ công chức.

Đồng thời yêu cầu cán bộ công chức tại các chi cục truy cập E-Customs để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 2 thủ tục hành chính này khi làm thủ tục hải quan.

THI HỒNG

Tin cùng chuyên mục