Môi trường

Từ ngày 1-1-2018, mở rộng đấu thầu việc thu gom và vận chuyển rác

SGGP
Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa cho biết, ngày 11-12-2017, UBND TPHCM đã có quyết định số 6396/QĐ-UBND về ban hành các nguyên tắc để triển khai đấu thầu hoặc làm cơ sở đưa vào hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu trong công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. 
Theo đó, lộ trình triển khai thực hiện đấu thầu quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố kể từ ngày 1-1-2018 và thời gian thực hiện gói thầu từ 3 - 5 năm. 
Theo quyết định trên, UBND các quận huyện chịu trách nhiệm xác định đơn vị chủ đầu tư để thực hiện công tác đấu thầu. Nghiên cứu các nguyên tắc do UBND TP ban hành để triển khai đấu thầu theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện xây dựng và phê duyệt khối lượng quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; lộ trình, cự ly bình quân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn để làm cơ sở xây dựng, phê duyệt đơn giá, dự toán gói thầu. Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành liên quan sẽ hướng dẫn, hỗ trợ UBND các quận - huyện trong quá trình triển khai công việc. Đơn giá thực hiện sẽ căn cứ vào định mức, mức lương và các quy định khác liên quan để xây dựng đơn giá nhằm triển khai đấu thầu.
Đối với công tác đấu thầu chọn nhà đầu tư xử lý rác, UBND TP đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo, đề xuất định hướng công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, trong đó có nội dung liên quan đến việc xây dựng kế hoạch tổ chức đấu thầu, lựa chọn dự án xử lý rác sinh hoạt. Mục tiêu cụ thể, đến tháng 6-2018 sẽ hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ tiên tiến (đốt phát điện) theo hình thức xã hội hóa, phù hợp với quy định về tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo Luật Đấu thầu hiện hành và các nghị định hướng dẫn liên quan.
Song song đó, trong tháng 12-2017 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã xây dựng quy trình và tiêu chí xét chọn dự án trình UBND TP; đồng thời, dự thảo văn bản để UBND TP gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến góp ý. Trong tháng 1-2018, hoàn thiện quy trình và tiêu chí để UBND TPHCM ban hành và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin để các nhà đầu tư tiếp cận và chuẩn bị hồ sơ dự án. Đồng thời, từ tháng 1 đến tháng 3-2018 là khoảng thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thầu của các nhà đầu tư và đến đầu tháng 4-2018 sẽ tổ chức quá trình đấu thầu, xem xét hồ sơ dự án của các nhà đầu tư.

HÀ VĂN

Tin cùng chuyên mục