Xã hội

Từ năm 2017, bắt đầu trả nợ cho dự án Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội

SGGPO
Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội có tổng nợ vay lại phải trả của dự án ước tính là 15.821.323 triệu đồng. Thời điểm bắt đầu trả nợ khoản vay lại là năm 2017 và kết thúc trả vào năm 2055.

HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua Nghị quyết về ngân sách TP

HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua Nghị quyết về ngân sách TP

Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm vừa được các đại biểu HĐND TP Hà Nội thông qua, theo đó, thống nhất duyệt mức bội chi ngân sách cho đầu tư phát triển của ngân sách cấp thành phố năm 2017 là 3.700 tỷ đồng.  Trước khi HĐND thành phố biểu quyết thông qua, ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm của TP đạt khá so với mức bình quân chung của cả nước. Tổng thu NSNN là 102.490 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ.

Trong báo cáo thẩm tra trình HĐND TP, bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách nhấn mạnh, việc đạt số thu trong 6 tháng đầu năm ước bằng 50,1% dự toán cho thấy sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cũng như sự cố gắng của ngành Thuế. Tuy nhiên, còn 7/16 khoản thu nội địa đạt dưới 50% dự toán, trong đó có 2 khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong dự toán thu nội địa là thu từ khu vực DN nhà nước Trung ương và từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội cũng đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, tổng nguồn vốn vay ODA là 957,256 triệu euro (gồm vốn cấp phát 469,524 triệu euro và vốn vay lại 487,732 triệu euro). Tổng nợ vay lại phải trả của dự án ước tính là 15.821.323 triệu đồng. Thời điểm bắt đầu trả nợ khoản vay lại là năm 2017 và kết thúc trả vào năm 2055.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục