Xã hội

Từ 23-8, TPHCM áp dụng làm việc “3 tại chỗ” đối với cơ quan, đơn vị nhà nước

SGGPO

Ngày 22-8, Sở Nội vụ TPHCM có văn bản hướng dẫn thực hiện thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước kể từ 0 giờ ngày 23-8 đến ngày 6-9.

Tin liên quan

Công chức Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ quận 11 giải quyết hồ sơ cho người dân

Công chức Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ quận 11 giải quyết hồ sơ cho người dân

Theo đó, Sở Nội vụ TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị nhà nước triển khai và thực hiện nghiêm phương án "3 tại chỗ", “1 cung đường 2 điểm đến".

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị nhà nước quản lý chỉ bố trí số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chỉ đạo của TPHCM theo phương án "3 tại chỗ" tại trụ sở, “1 cung đường 2 điểm đến" tại địa điểm lưu trú gần trụ sở và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Sở Nội vụ TPHCM cũng đề xuất tăng cường kiểm soát di chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo phương án "3 tại chỗ", “1 cung đường 2 điểm đến".

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị nhà nước quản lý, cấp giấy đi đường có mã số đơn vị là "1A" thì số lượng cấp giấy đi đường là không quá 10% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan, đơn vị.

Với số cán bộ, công chức này phải được bố trí làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo phương án "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến". Giấy đi đường phải được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị đeo (trường hợp sử dụng phương tiện xe gắn máy) hoặc dán tại vị trí kính trước bên trái ô tô (trường hợp sử dụng phương tiện xe ô tô) trong suốt quá trình di chuyển để dễ nhận diện.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng được cấp giấy đi đường theo các mã đơn vị khác thì không cấp giấy đi đường theo mã 1A.

Về áo nhận diện do TP cấp, UBND TPHCM đã giao Sở Công thương phụ trách thống nhất việc hướng dẫn cấp mẫu. Đối với các cơ quan, đơn vị tự trang bị sử dụng áo nhận diện tại cơ quan, đơn vị phải thông báo số lượng, mẫu, màu sắc áo nhận diện về Công an TPHCM để kiểm tra, giám sát.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM về vi phạm của công chức, viên chức, người lao động trong việc quản lý, cấp và sử dụng giấy đi đường, áo nhận diện không đúng đối tượng hoặc sai mục đích.

Sở Nội vụ, Sở Y tế tiếp tục phối hợp thành lập đoàn kiểm tra định kỳ hàng tuần việc bố trí lao động và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM. Đồng thời, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý và đề xuất xử lý đối với các cá nhân, cơ quan, đơn vị có sai phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 về UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra việc bố trí, kiểm soát việc di chuyển của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc và công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc bằng hình thức phù hợp.

Ngoài ra, đối với công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính, tạm ngưng tiếp nhận, giải quyết trực tiếp thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và trả kết quả qua môi trường mạng hoặc dịch vụ bưu chính công ích.

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục