Xã hội

Từ 1-7, không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

SGGP
Bộ Công an vừa có hướng dẫn các trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú tại Thông tư 55, kể từ ngày 1-7-2021. 

Cụ thể, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. 

Các trường hợp chưa được thay đổi nơi cư trú, gồm: người quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, khoản 2, điều 4, Luật Cư trú trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú, trừ trường hợp có sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền; người đang bị áp dụng hình phạt cấm cư trú. 

GIA KHÁNH

Tin cùng chuyên mục