Thu đi…

Lá vàng rụng rơi lối phố Lặng lẽ thu đi từng ngày Để lại khung trời nhung nhớ Bâng khuâng cùng thu chia tay