Biết răng chừ quê ơi

Biết răng chừ quê ơi

Quê mình đây nè bạn Bữa mô buồn ghé chơi Nắng hè trong leo lẻo Biển còn xanh hơn trời