Rừng

Rừng

Chiều nay Tôi trở lại khu rừng của mình Cây cối chim muông hè nhau đánh đuổi