Xã hội

Truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” vào 17-10

SGGP
Năm nay, chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” 2018 sẽ bắt đầu từ 20 giờ ngày 17-10 tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội, được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. 

Truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” vào 17-10

Theo tổng hợp từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua 18 năm từ khi phát động cuộc vận động ủng hộ người nghèo đến nay, các doanh nhiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ hơn 50.000 tỷ đồng.

Trong đó, ủng hộ qua Quỹ vì người nghèo Trung ương và quỹ 3 cấp ở địa phương gần 14.000 tỷ đồng; ủng hộ trực tiếp chương trình an sinh xã hội ở các địa phương được hơn 36.000 tỷ đồng (riêng các ngân hàng thương mại đã ủng hộ hơn 9.000 tỷ đồng).

Từ những nguồn lực trên và cùng với ngân sách nhà nước, quỹ đã hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa được gần 1,5 triệu căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; hỗ trợ hàng chục triệu lượt hộ nghèo về vốn, tư liệu sản xuất; hỗ trợ hàng ngàn công trình dân sinh (trường học, trạm xá, cầu dân sinh, đường giao thông nông thôn...).

Năm nay, chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” 2018 sẽ bắt đầu từ 20 giờ ngày 17-10 tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội, được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình cũng là dịp để ghi nhận, động viên, tôn vinh các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã và sẽ tiếp tục ủng hộ người nghèo thông qua Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội.

Tại chương trình năm 2017 đã có 104 doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đăng ký ủng hộ Quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội với số tiền gần 280 tỷ đồng.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục