Giáo dục

Trường học rà soát thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên

SGGP
Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT công lập và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021.

Học sinh lớp 9/6 Trường THCS Minh Đức tại buổi tư vấn hướng nghiệp có sự tham gia của phụ huynh. Ảnh: MINH QUÂN

Học sinh lớp 9/6 Trường THCS Minh Đức tại buổi tư vấn hướng nghiệp có sự tham gia của phụ huynh. Ảnh: MINH QUÂN

Theo đó, căn cứ Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 8-6-2021 của Chính phủ, các đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 hoặc sử dụng sổ thu phí, thu nghiệp vụ được để lại theo quy định để chi hoạt động thường xuyên sẽ cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước (trừ các hoạt động quan trọng, cấp bách và phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh) tính đến ngày 15-6-2021, đồng thời tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021. 

Để có cơ sở xác định số kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát và báo cáo số kinh phí cắt giảm và tiết kiệm dự toán chi thường xuyên năm 2021 cho Sở Tài chính tổng hợp số liệu, báo cáo UBND TPHCM.

Trên cơ sở này, Chủ tịch UBND TPHCM quyết định kinh phí thực hiện cắt giảm và tiết kiệm thêm cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, chi tiết theo từng lĩnh vực chi, kể cả các cơ quan, đơn vị hành chính đã được giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; cơ quan, đơn vị chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu phí, nguồn thu nghiệp vụ được để lại. Sau đó, căn cứ quyết định cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên được giao, đơn vị sử dụng ngân sách có văn bản gửi kho bạc nhà nước để thực hiện.

MINH QUÂN

Tin cùng chuyên mục