Giáo dục

Trường học an toàn trước thiên tai

SGGP
Bộ GD-ĐT và Bộ NN-PTNT vừa ký kết chương trình phối hợp công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong ngành GD-ĐT giai đoạn 2018-2023. 
Mục tiêu của chương trình là tăng cường giáo dục pháp luật về phòng chống thiên tai trong ngành giáo dục, góp phần hạn chế tối đa sự gián đoạn các hoạt động dạy - học khi thiên tai xảy ra; giảm thiểu các rủi ro về đuối nước trong học sinh, sinh viên. 
Theo đó, 2 ngành sẽ nghiên cứu và nhân rộng mô hình trường/lớp học thích ứng với thiên tai: nghiên cứu, thiết kế mô hình trường/lớp học thích ứng với thiên tai theo từng vùng miền, phù hợp với đặc điểm thiên tai tại địa phương; chỉ đạo thực hiện xây dựng thí điểm cho một số địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, kết hợp làm nơi tránh trú an toàn cho cộng đồng.
Đồng thời, bổ sung tiêu chuẩn “Trường học an toàn trước thiên tai” trong các tiêu chuẩn Trường học an toàn thuộc Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em.
Biên soạn tài liệu phổ biến kiến thức, giáo dục kỹ năng về phòng, chống thiên tai, phù hợp với đặc thù từng vùng miền, đặc điểm tâm sinh lý và lứa tuổi của từng cấp học, được lồng ghép vào các môn học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa.
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động phòng, chống đuối nước như thực hiện bể bơi thông minh, phao cứu sinh, các khóa dạy bơi…

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục