Giáo dục

Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM tự chủ từ năm 2022

SGGP
Hội đồng Đại học Quốc gia TPHCM vừa thông qua đề án đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ đại học của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn từ năm học 2022-2023.

Theo đó, trường được tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính. Học phí sẽ có sự thay đổi từ năm học 2022-2023.

Học phí được xác định theo nguyên tắc tính đúng chi phí đào tạo. Trong đó, học phí nhóm ngành khoa học xã hội bậc đại học chương trình chuẩn từ 16 đến 20 triệu đồng/sinh viên/năm, nhóm ngành du lịch và ngôn ngữ từ 21 đến 24 triệu đồng. Học phí chương trình chất lượng cao gấp 3 lần mức trần học phí chương trình đào tạo hệ chuẩn trình độ đại học, dự kiến 60 triệu đồng/sinh viên/năm.

Học phí hệ văn bằng 2 chính quy, văn bằng 1 vừa làm vừa học... không vượt quá 1,5 lần mức trần học phí chương trình đào tạo hệ chuẩn trình độ đại học. Học phí bậc thạc sĩ không vượt quá 1,5 lần, bậc tiến sĩ không vượt quá 2,5 lần mức trần học phí chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học theo từng nhóm ngành.

Học phí bậc đại học chương trình chuẩn hiện nay của trường trung bình khoảng 10 triệu đồng/sinh viên/năm học. Như vậy, từ năm học tới, học phí đại học chuẩn của trường sẽ tăng từ 6 đến 14 triệu đồng/năm so với năm học này. Bên cạnh việc thực hiện cơ chế học phí mới, trường cũng sẽ thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người học và các ngành khó tuyển, đặc thù.

Đến nay, các trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM đã được tự chủ gồm Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế Luật, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn và sắp tới là Trường ĐH Khoa học tự nhiên.

THANH HÙNG

Tin cùng chuyên mục