Giáo dục

Trường ĐH Cần Thơ thành lập thêm 4 trường trực thuộc

SGGP
Hội đồng Trường ĐH Cần Thơ vừa thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển Trường ĐH Cần Thơ thành ĐH Cần Thơ. Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4 của Hội đồng Trường ĐH Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tại kỳ họp, hội đồng trường cũng thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương thành lập 4 trường trực thuộc ĐH Cần Thơ. Cụ thể: Trường Kinh tế trên cơ sở khoa Kinh tế; Trường Bách khoa trên cơ sở khoa Công nghệ; Trường Nông nghiệp trên cơ sở khoa Nông nghiệp; Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông trên cơ sở khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông. 

Trường ĐH Cần Thơ là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Hiện trường đào tạo 98 chuyên ngành đại học (2 chương trình đào tạo tiên tiến, 3 chương trình đào tạo chất lượng cao), 45 chuyên ngành cao học (1 ngành liên kết với nước ngoài, 3 ngành đào tạo bằng tiếng Anh), 16 chuyên ngành nghiên cứu sinh.

HÙNG THANH

Tin cùng chuyên mục