Giáo dục

Trường Đại học Đồng Nai thu hồi 63 tỷ đồng do sai phạm

SGGP
Trường Đại học Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch rà soát khắc phục sai phạm về tài chính sau kiểm tra, trong đó tập trung thu hồi số tiền 63 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với nguồn chi ngoài sổ sách, số tiền hơn 3 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trước ngày 30-5; với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng chi cho quản lý, phục vụ các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hoàn thành trước ngày 15-6.

Đặc biệt, đối với số tiền hơn 48 tỷ đồng có hồ sơ chứng từ cơ bản theo quy định tài chính, nội dung nghiệp vụ kinh tế có phát sinh, giải pháp khắc phục là giao Phòng Kế hoạch Tài chính có trách nhiệm báo cáo, quyết toán và hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 30-5... 

Như Báo SGGP đã phản ánh, trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã có thông báo kết luận các vi phạm ở Trường Đại học Đồng Nai như tổ chức thu chi từ các nguồn đào tạo nhưng không hạch toán đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách trên 63 tỷ đồng, vi phạm Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Phòng chống tham nhũng; nhiều cán bộ lãnh đạo của trường đã bị xử lý kỷ luật.

TIẾN MINH

Tin cùng chuyên mục