Chính trị

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê: Làm theo Bác phải thể hiện bằng từng phần việc cụ thể

SGGPO
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chỉ đạo các đơn vị phải khắc phục triệt để tính hình thức trong nội dung đăng ký cam kết việc học Bác, đồng thời phải thể hiện rõ việc làm theo Bác bằng từng phần việc cụ thể; chú trọng tính nêu gương của người đứng đầu...

Sáng 29-10, Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính Hội trường Thành ủy TP Thủ Đức và trực tuyến tại 36 điểm cầu ở 34 phường, Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Bệnh viện TP Thủ Đức.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đến dự hội nghị.

Về phía TP Thủ Đức có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức; Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

Khắc phục triệt để tính hình thức trong đăng ký việc học tập và làm theo Bác

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ TP Thủ Đức đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới trong tuyên truyền học tập và làm theo Bác. Qua đó tác động tích cực đến đời sống xã hội, tạo được sự đồng thuận của người dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê: Làm theo Bác phải thể hiện bằng từng phần việc cụ thể ảnh 1 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng chất lượng, thiết thực, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy Đảng và từng đảng viên thuộc Đảng bộ TP Thủ Đức luôn xác định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Từ đó có giải pháp để nền tảng tư tưởng thể hiện đậm nét và phải được thẩm thấu trong đời sống xã hội; để việc học học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương Bác là nhu cầu thiết yếu của mọi tổ chức và cá nhân. Cùng với đó, phải lưu tâm đến việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Đồng chí đặc biệt lưu ý Đảng bộ TP Thủ Đức phải tiếp tục nâng cao, đổi mới phương pháp học tập, lấy xây làm chính. Ở đó, không nên chọn những vấn đề quá lớn lao, quá sức mà phải đi từ vấn đề đơn giản rồi phát triển theo từng cấp bậc.

Đề cập việc sơ kết, tổng kết học tập và làm theo Bác, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu mỗi đơn vị cần phải thực hiện nghiêm túc để đánh giá những vấn đề còn tồn tại, qua đó có giải pháp cải thiện; phải thể hiện rõ quan điểm đối với cái đẹp và phê phán những cái xấu, tiêu cực.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cũng chỉ đạo các đơn vị phải khắc phục triệt để tính hình thức trong nội dung đăng ký cam kết việc học Bác, đồng thời phải thể hiện rõ việc làm theo Bác bằng từng phần việc cụ thể; chú trọng tính nêu gương của người đứng đầu...

Phát huy vai trò của người đứng đầu

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ TP Thủ Đức đã đạt nhiều kết quả tích cực về nhận thức và hành động. Vai trò của cấp ủy và người đứng đầu được phát huy, thể hiện sự gương mẫu trong công tác cũng như sinh hoạt.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê: Làm theo Bác phải thể hiện bằng từng phần việc cụ thể ảnh 2 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021

Các mô hình hay, cách làm mới, các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, từng bước phát huy hiệu quả tuyên truyền và tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xấu độc trên mạng xã hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, gương người tốt việc tốt và các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm thường xuyên với nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo theo hướng tác động trực tiếp vào tư duy, nhận thức của các đối tượng tiếp nhận.

Đó là hội nghị báo cáo chuyên đề; hội nghị biểu dương, khen thưởng; tổ chức tọa đàm; hội thi quay video clip, vẽ tranh, hội thi tuyên truyền, viết cảm nhận; về nguồn; trao thư khen... Qua đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà còn lôi cuốn, thu hút được sự đồng tình, tự giác tham gia của nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết Đảng bộ đề ra.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Hưng, việc lựa chọn đúng nội dung, tổ chức thực hiện đúng thời điểm và đúng đối tượng có tác dụng vô cùng quan trọng, giúp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa ngày càng sâu rộng; đồng thời, góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Trong 5 năm qua, đã có 86 gương điển hình được biểu dương, khen thưởng cấp TPHCM; 1.777 gương điển hình được khen thưởng cấp TP Thủ Đức; hơn 10.000 gương điển hình được khen thưởng cấp cơ sở.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP Thủ Đức vận dụng và thể hiện rõ nét thông qua việc tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xác định nội dung đột phá trong học Bác

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức cho rằng việc rà soát, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức công vụ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 tại một số đơn vị còn chung chung, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã được tổ chức đảng, đảng viên đăng ký chưa được quan tâm đúng mức.

Qua đó, đồng chí Nguyễn Phước Hưng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội TP Thủ Đức tập trung xây dựng nhiều giải pháp để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Trong đó, lưu ý gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với việc xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ TP Thủ Đức giai đoạn 2021-2025, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị. Ngoài việc tập trung hoàn thành những nội dung đã được xác định trong năm 2021; từng đơn vị phải xác định những nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê: Làm theo Bác phải thể hiện bằng từng phần việc cụ thể ảnh 3 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê tặng giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM  cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021

Cùng với đó, bám sát các nội dung, yêu cầu chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức về tổ chức học tập và đưa nội dung chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo hướng chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Chú trọng gắn kết việc học tập với việc đẩy mạnh làm theo Bác, qua đó góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt phải khơi dậy ý chí, hiện thực hóa khát vọng và niềm tin xây dựng TP Thủ Đức trở thành “Đô thị thông minh, sáng tạo, có chất lượng sống tốt; văn minh - hiện đại - nghĩa tình, phát triển nhanh và bền vững”.

Dịp này, 6 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Ban thường vụ Thành ủy TPHCM; 8 tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và 313 tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức khen thưởng vì có thành tích nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục