Chính trị

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng: Đà Nẵng đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Trung ương

SGGPO
Ngày 4-5, PV SGGP có cuộc trao đổi với ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng về việc Bộ Nội vụ đề nghị “chưa thể thống nhất giới thiệu để HĐND bầu ông Lê Trung Chinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 -2021”.

Ông Trần Đình Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng

Ông Trần Đình Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ có thông báo truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Nội vụ và giao Bộ này làm việc cụ thể với Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng về việc miễn nhiệm, bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố. Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn Thành ủy Đà Nẵng thực hiện việc điều động cán bộ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Trước đó, Thành ủy Đà Nẵng có tờ trình gửi Bộ Nội vụ về việc giới thiệu ông Lê Trung Chinh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) - để HĐND TP Đà Nẵng bầu bổ sung chức Phó Chủ tịch UBND thành phố; thay ông Đặng Việt Dũng (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng) đã được điều động giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ đã có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. Theo tờ trình của Bộ Nội vụ, theo quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 4-7-2007 của Bộ Chính trị (khóa X); hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 26-9-2007 của Ban Tổ chức Trung ương, thời hạn luân chuyển cán bộ nói chung là 3 năm trở lên. Trường hợp thật sự cần thiết, do nhu cầu đặc biệt của việc sắp xếp, bố trí cán bộ thì mới điều động sớm hơn thời gian trên. Công văn số 590-CV/VPTW ngày 4-4-2016 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị thì thời gian công tác của cán bộ tại nơi luân chuyển đến phải đảm bảo ít nhất là 3 năm (36 tháng).

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị “chưa thể thống nhất giới thiệu để HĐND bầu ông Lê Trung Chinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 -2021”.

Ngày 4-5, PV SGGP có cuộc trao đổi với ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng liên quan đến vấn đề này.

- Phóng viên: Thưa ông, vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng làm quy trình để bầu bổ sung ông Lê Trung Chinh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Quy trình này có đảm bảo hay không?

- Ông Trần Đình Hồng: Về phân cấp quản lý cán bộ thì cán bộ cấp ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc, Phó Giám đốc cấp sở ngành, quận huyện thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương thì quy trình này, trước khi Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thì Ban Thường vụ Thành ủy đã họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giới thiệu nhân sự để Ban chấp hành tham khảo. Ban Thường vụ đã làm việc đó.

Sau khi có kết quả tham khảo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận và đi đến quyết định biểu quyết bằng phiếu kín, 100% thống nhất giới thiệu ông Lê Trung Chinh, Thành ủy viên tham gia Thành ủy 2 khóa, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT 7 năm, có trong quy hoạch Phó Chủ tịch UBND thành phố, giao cho Ban Cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ, với Bộ Nội vụ trước khi giới thiệu ra HĐND thành phố bầu.

"Tôi thấy việc giới thiệu anh Lê Trung Chinh như thế thì Đà Nẵng đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Trung ương, triển khai đúng thẩm quyền theo phân cấp về công tác cán bộ của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương".
Ông Trần Đình Hồng
- Thưa ông, quy trình như vậy nhưng tại vì sao Bộ Nội vụ chưa thể thống nhất giới thiệu để HĐND thành phố Đà Nẵng bầu ông Lê Trung Chinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021?

- Theo tôi được biết, sau khi Ban cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ thông qua Bộ Nội vụ thì Văn bản đầu tiên Bộ Nội vụ đồng tình và đề nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ cho phép triển khai. Tuy nhiên, sau đó có vài thông tin, trong đó có thông tin ông Lê Trung Chinh chưa đủ thời gian luân chuyển.

Về vấn đề này, tôi khẳng định lại như thế này, theo Nghị quyết 11 của Trung ương về công tác luân chuyển cán bộ thì thời gian luân chuyển phải từ 3 năm trở lên. Theo Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn cụ thể hơn là luân chuyển ít nhất 3 năm, trừ trường hợp có nhu cầu cần thiết thì tính toán điều chuyển sớm hơn. Có nghĩa là Trung ương không đóng khung mà mở cho các ngành địa phương.

Tuy nhiên đi vào chức danh cụ thể là Phó Chủ tịch UBND thành phố cấp tỉnh, thành nói chung thì không có văn bản nào của Trung ương cũng như của Thành ủy quy định là phải kinh qua luân chuyển qua Bí thư cấp quận, huyện từ 3 năm trở lên.

"Trường hợp anh Chinh là trong quy hoạch và đảm bảo các điều kiện, các tiêu chuẩn, các yêu cầu, đảm bảo lĩnh vực phụ trách Văn hóa - Xã hội. Trong 3 năm theo dõi, anh Chinh là người hoàn thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được đánh giá cao".
Ông Trần Đình Hồng
Từ trước đến nay, thành phố Đà Nẵng cũng đã thống nhất chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố không nhất thiết phải luân chuyển đi địa phương 3 năm rồi mới bổ nhiệm. Và hiện nay, thành phố Đà Nẵng có 4 Phó Chủ tịch UBND thành phố, trong đó có 2 đồng chí chưa đi luân chuyển ngày nào, 2 đồng chí đi luân chuyển tương tự ông Chinh, trong đó một người đi 1 năm 6 tháng và một người đi 1 năm 5 tháng nhưng khi có nhu cầu thì bố trí. Nhưng bây giờ nhu cầu bức thiết nên phải điều động ông Lê Trung Chinh. Ông Chinh đủ độ tuổi tham gia nhiệm kỳ này, đủ trọn nhiệm kỳ 22 tới và gần trọn nhiệm kỳ 23 nữa và như vậy còn rất nhiều thời gian.

- Qua ý kiến của Bộ Nội vụ thì quan điểm của thành phố Đà Nẵng đối với trường hợp ông Lê Trung Chinh là như thế nào?

- Tôi thấy việc giới thiệu anh Lê Trung Chinh như thế thì Đà Nẵng đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Trung ương, triển khai đúng thẩm quyền theo phân cấp về công tác cán bộ của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Chúng tôi rất mong muốn các cơ quan Trung ương ủng hộ Đà Nẵng. Nhân đây tôi cũng thông tin thêm là trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nếu xét về độ tuổi tròn đủ 60 tháng để tiếp tục ứng cử trong nhiệm kỳ sau thì trong Ban Chấp hành hiện nay chỉ còn 15 đồng chí, để thấy khó khăn của Đà Nẵng trong công tác cán bộ.

Còn bố trí trường hợp ông Chinh thì chúng tôi cũng đã rà soát hết cả quy hoạch, thậm chí xem xét một số trường hợp ngoài quy hoạch nữa. Mà ông Chinh đảm bảo các điều kiện theo yêu cầu, đảm bảo lĩnh vực phụ trách văn xã. Trong 3 năm theo dõi thì thấy ông ấy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đánh giá cao. Chúng tôi mong các cơ quan Trung ương ủng hộ Đà Nẵng để kịp thời củng cố chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố với một đô thị sôi động như thế này.

- Xin cảm ơn ông!

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục