Chính trị

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 9

SGGPO

Ngày 6-8, sau gần 3 ngày làm việc, Đảng bộ Quân khu 9 tổ chức phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Chính ủy Quân khu 9 tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu, nhiệm kỳ 2020-2025

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Chính ủy Quân khu 9 tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu, nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng ủy Quân khu 9 đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
Theo đó, toàn Quân khu đã tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; lực lượng vũ trang Quân khu đã có nhiều đổi mới trong công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, xây dựng chính quy; tích cực đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội...
Đảng bộ Quân khu 9 luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tích cực, chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 9 ảnh 1 Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 9, nhiệm kỳ 2020-2025 

Qua gần 3 ngày làm việc, đại hội đã thông qua Nghị quyết, xác định phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân khu 9 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Toàn Đảng bộ tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu; bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần, tài chính, công tác kỹ thuật; nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới; xây dựng các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm đủ sức lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 9, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí. Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Chính ủy Quân khu 9, tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

TUẤN QUANG

Tin cùng chuyên mục