Chính trị

Trưng bày nhiều tư liệu, hiện vật quý về lịch sử 90 năm thành lập Đảng

SGGP
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng đại hội đại biểu các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 15-1, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng khai mạc trưng bày chuyên đề “Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang”.

Với hơn 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật độc bản, quý hiếm, trưng bày chuyên đề giới thiệu những dấu mốc quan trọng, những thành tựu vẻ vang của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực và sức chiến đấu của Đảng trên con đường cách mạng Việt Nam.

Ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, cho biết, triển lãm chuyên đề được chia làm 4 phần: Phần thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước ta trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; phần thứ hai, Đảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975), điểm lại những dấu mốc lịch sử giai đoạn vô cùng khó khăn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ; phần thứ ba, Đảng lãnh đạo tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (từ năm 1975 đến nay) với những thông tin về đối sách, đường lối lãnh đạo của Đảng sau khi thống nhất đất nước; phần cuối là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Trưng bày chuyên đề mở cửa từ ngày 15-1 đến 31-3-2020.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục