Mỹ thuật

Trưng bày “Hiện vật sưu tầm giai đoạn 2015 - 2020”

SGGP
Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM vừa khai mạc chuyên đề “Hiện vật sưu tầm giai đoạn 2015-2020”, giới thiệu 65 hiện vật của 43 tác giả trong và ngoài nước, thể hiện ở 2 tiêu đề: hiện vật sưu tầm từ nguồn kinh phí không thường xuyên của ngân sách TPHCM (46 hiện vật) và hiện vật được hiến tặng (19 hiện vật).

Với mục đích định hướng và phát triển các sưu tập hiện vật, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM xây dựng đề án sưu tầm từng giai đoạn 5 năm.

Giai đoạn 2015-2020, bảo tàng định hướng sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật hiện đại của họa sĩ, điêu khắc gia xuất thân từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, Trường Mỹ thuật Gia Định, Sài Gòn; các tác phẩm, ký họa thuộc đề tài chiến tranh cách mạng; các tác phẩm nghệ thuật đương đại của họa sĩ trẻ tiêu biểu - những tác phẩm có khuynh hướng nghệ thuật mới, sáng tạo, có cái nhìn hiện đại từ nội dung đến hình thức thể hiện, phù hợp với quá trình hoạt động nghệ thuật của các nghệ sĩ trẻ trong bối cảnh xã hội đô thị phát triển ở TPHCM hiện nay. 

 

MINH AN

Tin cùng chuyên mục