Văn hóa - Giải trí

Trưng bày 150 hiện vật quý tại triển lãm “Ánh sáng từ Đường Kách mệnh”

SGGP
Ngày 10-10, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai mạc trưng bày đặc biệt mang tên “Ánh sáng từ Đường Kách mệnh”, nhân kỷ niệm 90 năm xuất bản ấn phẩm “Đường Kách mệnh” (1927 - 2017) của tác giả Nguyễn Ái Quốc. 

   Nhiều tư liệu, hiện vật quý được trưng bày trong triển lãm “Ánh sáng từ Đường Kách mệnh”

Nhiều tư liệu, hiện vật quý được trưng bày trong triển lãm “Ánh sáng từ Đường Kách mệnh”

Với hơn 150 hiện vật, tài liệu, hình ảnh, trưng bày chuyên đề giới thiệu đến công chúng giá trị và ý nghĩa lớn lao của tác phẩm “Đường Kách mệnh” cùng đóng góp của một thế hệ cách mạng - những hạt giống đỏ đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ươm mầm và gieo trồng. Triển lãm nhằm giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu biết thêm về tầm nhìn, sự vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng cống hiến của lớp thanh niên trong những năm tháng đầu tiên của cách mạng vô sản ở Việt Nam, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tự hào về lịch sử dân tộc, đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ và dựng xây đất nước.
“Đường Kách mệnh” - tập hợp các bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dùng đào tạo đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam những năm 1925-1927 ở Quảng Châu (Trung Quốc). Đây là tác phẩm có giá trị to lớn trên phương diện lý luận và thực tiễn. 
Thông qua “Đường Kách mệnh”, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trình bày những điều cốt lõi của học thuyết Mác - Lênin và phương hướng phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam một cách dễ hiểu nhất. Tác phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam những năm 1920. Dưới ánh sáng của “Đường Kách mệnh”, lớp học trò đầu tiên đã về nước hoạt động, cùng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Bản gốc tác phẩm “Đường Kách mệnh” được trưng bày ở vị trí trang trọng tại mảng khánh tiết của triển lãm. Bản gốc tác phẩm này, một trong số rất ít bản xuất bản đầu tiên năm 1927, hiện nay có lẽ là bản gốc duy nhất còn tìm được và lưu giữ tại Việt Nam. Những tài liệu, câu chuyện về việc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (trước đây) vào năm 1958 đã sưu tầm được bản gốc tác phẩm lần in đầu tiên năm 1927 cùng những nội dung cơ bản của “Đường Kách mệnh” được thể hiện một cách mạch lạc và sinh động tại phòng trưng bày. 
TS Nguyễn Văn Đoàn, Phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cho biết: Ấn phẩm “Đường Kách mệnh” lần đầu tiên được xuất bản năm 1927 ở Quảng Châu dưới dạng in thạch. Những bản in đầu tiên đó được bí mật chuyển về nước từ trước năm 1930, cuốn “Đường Kách mệnh” hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam là một trong số ít những bản gốc in năm 1927 đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia (2012). Chia sẻ về việc bảo quản đối với bảo vật quốc gia này, TS Nguyễn Văn Đoàn cho biết đó thực sự là vấn đề trăn trở bởi hiện vật có chất liệu bằng giấy, trải qua thời gian dài 90 năm với bao bôn ba, thăng trầm mới có thể về tới bảo tàng. Mặc dù được bảo quản, gìn giữ nhưng một số nét chữ đã có biểu hiện bị phai nhạt. Tuy nhiên, cùng với các hiện vật quý giá khác tại bảo tàng, các nhà chuyên môn cũng đang nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật và điều kiện bảo quản tốt. Trưng bày “Ánh sáng từ Đường Kách mệnh” dự kiến kéo dài trong 3 tháng.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục